Levering

Levering skjer fra lager. Alle forsendelser, også ved fraktfrie leveringer, skjer for kjøpers risiko. I henhold til alminnelige leveringsbetingelser NL 92, med tilegg av nedenstående bestemmelser.