Betaling

Netto pr.10 dager dersom intet annet er avtalt. Ved for sen betaling blir 12% rente p.a. belastet.