Retur

Retur av standard varer godtas bare når dette er avtalt på forhånd. Returfrakten dekkes av kunden. Ved retur må vårt ordre- eller fakturanr oppgis. Forutsetning for kreditering er at varen er ubrukt og uskadd ved mottakelse. "Skaffevarer" tas ikke i retur.

Eventuelle reklamasjoner må gjøres straks og senest innen 8 dager etter varens mottakelse. Reklamasjoner må foretas skriftlig med vårt ordre- eller fakturanr oppgitt. Aktuelle sertifikater og dokumenter må vedlegges.