Ordre som kommer inn før 13.00 sendes samme dag!

Finn gullkjettingen

(Verdi opptil 24720,-)

Også i år har vi gjemt en gullkjetting i en av kjetting-kassene våre!

Kjøper du Blåmann Traktor 7 i høst kan du være den heldige som finner en gullfarget Blåmann-kjetting når du åpner kassen! Den som pakker opp et par skinnende gull-kjettinger av kjetting-kassen i år får kjettingen GRATIS.

Ved å fremvise kvitteringen refunderer vi beløpet du betalte for kjettingen.

Har du funnet gullkjettingen? Ring telefonnummer på billetten og informer oss eller fyll inn skjema.

Jeg fant gullkjettingen

  Vilkår for gullkjetting-konkurransen

  Ansvarlig for gullkjetting-konkurransen er Flom Kjetting AS, Stokkevannveien 17, 3962 Stathelle, org.nr. 938 20 2222 (videre omtalt som «Flom Kjetting»).
  Følgende konkurransevilkår trer i kraft når noen deltar i Flom Kjetting sin gullkjetting-konkurranse (videre omtalt som «konkurransen») høsten/vinteren 2022/23.

  Konkurranseperioden er fra 1. oktober 2023 – 31.mars 2024.

  Det er frivillig å delta i konkurransen. Ved innmelding av en gullkjettingkode, som beskrevet i punkt 2, godtar man herværende konkurransevilkår.

  Flom Kjetting sin gullkjettingkonkurranse er en kjøpsbetinget utlodning. Deltakere må kjøpe utvalgte Flom Kjetting Blåmann Traktor 7 kjetting og finne gullkjettingen. Alle deltakere må delta under eget navn, og på vegne av seg selv. Finner man en gullkjetting må man (dersom man ønsker premie) melde inn dette ved å ringe telefonnummeret som fremgår på informasjonen som ligger i kjettingkassen. Alternativt kan man sende en e-post med fullt navn, adresse, alder, telefonnummer og samtykke til at Flom Kjetting kan behandle personopplysningene til vinneren i tråd med punkt 6, til post@flom.no. Man kan ikke melde inn gullkjetting-funn etter 31.03.2024. Lykkes ikke Flom Kjetting med å få tak i gullkjetting-vinneren innen 4 uker etter første forsøk på å opprette kontakt bortfaller rett til premie.

  Det er ingen begrensning av antall kjøpte kjettinger per person. Det er innehaver av kjettingen som blir vinner av gullkjettingen. Hevder flere parter å være innehaver av gullkjettingen forbeholder Flom Kjetting seg retten til å tilbakeholde premien til partene er enige om hvem som er rett innehaver. Det må kunne bevises at kjettingen er kjøpt, ta derfor vare på salgskvittering. Flom Kjetting forbeholder seg retten til å ettergå riktigheten av opplysninger inngitt av vinneren og kjøpet av kjettingen.

  Flom Kjetting tar ikke ansvar for skade inntruffet under reisen, eller skade som på annen måte inntreffer ifm. premien. Vinneren reiser på eget ansvar. Vinneren må selv tegne reiseforsikring.

  Flom Kjetting er ikke ansvarlig for tekniske feil, tredjepartspåvirkning, juks eller andre forhold som ligger utenfor Flom Kjetting sin rimelige kontroll.

  Brudd på konkurransevilkårene kan medføre tap av premie. Flom Kjetting forbeholder seg også retten til å utestenge deltakere som bryter konkurransevilkårene, skaffer seg urettmessige fordeler, eller forsøker å sabotere konkurransen.

  Det er kun privatpersoner over 16 år med som kan delta i konkurransen. Ansatte, sponsorer eller samarbeidspartnere til Flom Kjetting, eller personer som bor i samme husstand som en av disse, kan ikke delta i konkurransen.

  Den som pakker opp et par skinnende gullkjettinger av kjetting-kassen får kjettingen gratis. Vi refunderer beløpet ved fremvisning av kvittering.

  Flom Kjetting AS er ikke ansvarlig for eventuelle følgekostnader knyttet til premien, som f.eks. transport eller xxx. Premien kan ikke byttes mot økonomisk kompensasjon.

  Premien må løses ut innen 11 måneder fra den dagen man mottar gullkjettingen.

  Premier med en verdi over kr. 10 000 utløser skatt. I 2023 er denne skatten på 22%. Gevinsten er derfor skattepliktig og vinner er selv ansvarlig for å melde gevinstens verdi inn til skattemyndighetene. Gullkjetting-vinneren kan melde krav om dekning av beskatningen for å få dette dekket av Flom Kjetting etter at gevinsten er beskattet. For å få skattebeløpet dekket må man fremlegge dokumentasjon på at gevinsten er beskattet.

  Personopplysninger vil bli håndtert i henhold til gjeldende lov og forskrift. Deltakere må dele personopplysninger med Flom Kjetting for å kunne levere inn konkurransekoden, for at Flom Kjetting skal kunne kontakte deltakerne.

  For å kunne dele ut premien må Flom Kjetting dele personopplysninger med tredjepart. Personopplysningene vil slettes når reisen er gjennomført.
  Klikk her for å lese Flom Kjetting sin generelle retningslinjene for personvern.

  Vinnere kan tilbakekalle sitt samtykke til behandling av personopplysninger, men dette vil umuliggjøre gjennomføring av premieutleveringen. Deltakere har rett til å be om innsyn i de personopplysninger Flom Kjetting innehar om deltakeren og man kan be om korrigering eller slettelse av disse.

  Handlekurv