Montering

Gå direkte til

Blåmann Traktor

Blåmann LT

Blåmann 7mm

Blåmann Universal

Montering av

Blåmann Traktor


Blåmann Traktor monteres meget enkelt uten noe særlig bruk av verktøy og ingen kapping av kjettingen er nødvendig. Blåmann Traktor har en meget smart avtagbar seksjon i enden som enkelt kan fjernes om kjettingen er for lang for ditt dekk. Dette gjør kjettingen meget enkel i bruk og veldig fleksibel i forhold til passform. Det eneste man trenger et er tau og en skiftenøkkel/tang for stramming av sjaklene. Klikk på bildet for monteringsvideo eller bla ned for beskrivelse.

Monteringsvideo

Sjekk først at kjettingene og dekkene er merket med lik dimensjon. Strekk ut kjettingen bak hjulet med piggene opp. Legg den enden av kjettingen som har låsearmer på sidekjettingene nærmest hjulet. Spre kjettingene godt ut. Pass på at traktoren er sikret slik at den ikke kan bevege seg.

Mål gjerne omkretsen på dekket og lengden på kjettingen med et målebånd. Kjettingen skal være noe lengre enn omkretsen på dekket. Om kjettingen er for lang, kobles den løse seksjonen enkelt av med krokene i banen og sjaklene i sidekjettingen. Ingen kapp nødvendig!

Kapp et stykke tau til riktig lengde. Tauet må være langt nok til å knyttes til kjettingen på den ene siden, tres gjennom felgen eller rundt dekkribbene og knyttes til kjettingen på den andre siden. «Rullende-på-dekk-metoden» sikrer en rask og enkel montering, uten for tunge løft.

Fest tauet rundt dekkribbene. Tauet kan også eventuelt tres igjennom felgen og knyttes.

Kjør fram, og stopp når festepunktet når forkant av skjermen. Fordel kjettingen over dekket, og kjør videre.

Stopp når festepunktet for tauet er ca. 50-60 cm over bakken. Sikre traktoren mot rulling og fordel kjettingen godt utover dekket slik at mønsteret blir symmetrisk på dekket og ligger midt på.

Fest ekspress-koblingene i kjetting tampene i banen. Det er viktig at disse festes i likt antall løkker på hver side, for å få et symetrisk mønster.

Sidekjettingene på hver side festes med låsearmen. Tre armen igjennom en løkke på motsatt sidekjetting ende og trekkes tilbake til sidekjettingen der armen er festet, og festes med sjakkel.

Trekk de løse kjettingendene fra banen ut til sidekjettingen på hver side og fest med sjakkel. Det skal være likt antall løkker fra ekspresskoblingen og ut til sidekjettingen. Stram sjakkelen godt med tang for å unngå at denne løsner under kjøring.

Kjettingen skal sitte slik at det er plass til en hånd/knyttneve mellom sidekjetting og dekk. Det skal da bli en liten “pose” av kjetting bak dekket og kjettingen skal vandre fritt på dekket. Om sidekjettingen er for lang kan denne gjerne kappes. Spar gjerne 2-3 løkker. Kjettingen er nå klare til bruk!

Montering av

Blåmann LT


Blåmann LT er en enkel kjetting å montere, men trenger noe tilpasning ved første gangs bruk. Noe kapp kan være nødvendig og da bør man bruke en vinkelsliper i selve kjettingbanen. Boltekutter tang kan brukes for å tilpasse sidekjettingen. Man trenger tau, hammer, vinkelsliper/boltekutter tang og en tang/skiftenøkkel for å få strammet sjaklene godt. Klikke på bildet for monteringsvideo eller bla ned for beskrivelse.

Monteringsvideo

Sjekk først at kjettingene og dekkene er merket med lik dimensjon. Strekk ut kjettingen bak hjulet med knastene opp. Legg den enden av kjettingen som har låsearmer på sidekjettingene nærmest hjulet. Spre kjettingene godt ut.

Kapp et stykke tau til riktig lengde. Tauet må være langt nok til å knyttes til kjettingen på den ene siden, tres gjennom felgen eller rundt dekkribbene og knyttes til kjettingen på den andre siden. «Rullende-på-dekk-metoden» sikrer en rask og enkel montering, uten for tunge løft. Fest tauet i stiftkoblingene.

Fest tauet rundt dekkribbene. Tauet kan også eventuelt tres igjennom felgen.

Kjør fram, og stopp når festepunktet når forkant av skjermen. Fordel kjettingen over dekket, og kjør videre.

Plasser kjettingen over hele hjulet mens man kjører fremover. Det er viktig fordele kjettingen godt over dekket før man kjører videre for å få en godt tilpasset kjetting.

Stopp når festepunktet for tauet er ca. 50-60 cm over bakken. Sikre traktoren mot rulling og fordel kjettingen godt utover dekket slik at mønsteret blir symmetrisk på dekket og ligger midt på.

Hvis kjettingene er for lange, må de tilpasses ditt dekk. Start alltid med å kappe og koble sammen midten først, dvs. endene i slitebanen. Det skal alltid kappes en hel seksjon, slik at kappen gjøres i bindeleddene mellom to seksjoner/ruter. Først etter at slitebanen er kappet og koblet sammen, skal man tilpasse og koble sidekjettingene.

Bruk stiftkoblingene som følger med kjettingen når du kobler midtbanen. Det åpne partiet på stiftkoblingene skal vende inn mot dekket. Koble sammen alle endene i slitebanen med stiftkoblinger. Ta bort tauet.

Stiftkoblingene festet ved å slå stiften i ryggen på stiftkoblingen inn slik at det “låser” det åpne partiet i koblingen.

Sidekjettingene på hver side festes med låsearmen. Tre armen igjennom en løkke på motsatt sidekjetting ende og trekkes tilbake til sidekjettingen der armen er festet, og festes med sjakkel.

Trekk de løse kjettingendene fra banen ut til sidekjettingen på hver side og fest med sjakkel. Det skal være likt antall løkker fra ekspresskoblingen og ut til sidekjettingen. Stram sjakkelen godt med tang for å unngå at denne løsner under kjøring.

Om sidekjettingen er for lang kan denne gjerne kappes. Spar gjerne 2-3 løkker.

Kjettingen skal sitte slik at det er plass til en hånd/knyttneve mellom sidekjetting og dekk. Det skal da bli en liten “pose” av kjetting bak dekket og kjettingen skal vandre fritt på dekket. Kjettingen er nå klare til bruk!

Montering av

Blåmann 7mm


Blåmann LT er en enkel kjetting å montere, men trenger noe tilpasning ved første gangs bruk. Noe kapp kan være nødvendig og da bør man bruke en vinkelsliper i selve kjettingbanen. Boltekutter tang kan brukes for å tilpasse sidekjettingen. Man trenger tau, hammer, vinkelsliper/boltekutter tang og en tang/skiftenøkkel for å få strammet sjaklene godt. Klikke på bildet for monteringsvideo eller bla ned for beskrivelse.

Monteringsvideo

Sjekk først at kjettingene og dekkene er merket med lik dimensjon. Strekk ut kjettingen med piggene opp. Legg den enden av kjettingen som har låsearmer på sidekjettingene lengst fra hjulet.

Låsearmen skal vende mot deg slik at denne kommer på yttersiden når du legger kjettingen på dekket.

Løft opp kjettingen og legg den over dekket slik at enden med låsearmen blir hengende litt over bakken.

Kjør fremover og stopp når den ene enden av kjettingen er kommet under og på baksiden av dekket.

Koble sammen kjettingen på innsiden ved å hekte den åpne låsen (innerlåsen) i den andre enden av sidekjettingen.

Sidekjettingen på yttersiden festes med låsearmen. Tre armen igjennom en løkke på motsatt sidekjetting ende og trekkes tilbake til sidekjettingen der armen er festet, og festes i løkken. Stram godt. Kjettingene er nå klare til bruk!

Montering av

Blåmann Universal


Blåmann Universal er en unik lastebilkjetting og eneste kjetting på markedet som har både låsearm og strammekammer. Dette gjør kjettingen meget rask og enkel å montere samt at man får en god stramming og passform uten å måtte stoppe å etterstramme. Blåmann Universal er den optimale “hurtigkjettingen” for lastebil!

Monteringsvideo

Sjekk først at kjettingene og dekkene er merket med lik dimensjon. Legg kjettingen ut ved siden av dekket med den sidekjettingen(den blå) som har låsene på lengst fra hjulet.

Strammekammene og Låsearm skal vende mot deg slik at disse kommer på yttersiden når du legger kjettingen på dekket.

Løft opp kjettingen og legg den over dekket slik at enden med låsearmen blir hengende litt over bakken.

Kjør fremover og stopp når den ene enden av kjettingen er kommet under og på baksiden av dekket.

Koble sammen kjettingen på innsiden ved å hekte den åpne låsen (innerlåsen) i den andre enden av sidekjettingen. Sidekjettingen på yttersiden festes med låsearmen. Tre armen igjennom en løkke på motsatt sidekjetting ende og trekkes tilbake til sidekjettingen der armen er festet, og festes i løkken.

Bruk strammenøkkelen og stram låsekammene ved å vri dem 180 grader. Kjettingene er nå klare til bruk og vil ha en optimal passform uten behov for etterstramming!

Montering av

Blåmann Berging


Blåmann berging er en kjetting som er designet for å sitt meget stramt på dekket. Den kan derfor være vanskelig å montere ved førstegangs bruk. Noen dekk er litt større enn andre så enkelte dekk kan være svært vanskelig å montere kjettingen på. Vi vil da anbefale at man bruker Z-kroker og ekstra ledd meg pigg i banen for at kjettingen skal kunne kobles sammen i banen. Disse delene kan enkelt taes bort når kjettingen er “kjørt” inn. Bla deg ned for beskrivelse og steg for steg.

  1. Løft opp kjettingen og legg den over dekket slik at enden med låsearmen blir hengende litt over bakken.

2. NB! Det er veldig viktig at kjettingens seksjoner blir strukket godt ut i rulle retningen på dekket. Kjør fremover og stop når den ene enden av kjettingen er kommet under og på baksiden av dekket.

3. Krokene i banen må festes før sidekjettingen festes. Monter kjettingen sammen i banen med expresskoblingene mens både indre- og ytre-side kjetting er løse.

4. Kjettingene er designet til å ligge veldig tett på dekket, så man må “gå opp” kjettingen i banen flere ganger og strekke seksjonene ut i rulle retningen så mye man klarer for at krokene i banen skal kunne hektes sammen.

5.Når expresskoblingene i bane er hektet sammen, kan sidekjettingen monteres sammen med innerkroken.

6. Bruk låsearmen på yttersiden for å stramme opp kjettingen slik at den sitter tett på dekket. Kjettingen er nå montert og klar til bruk!

Se hvorfor Blåmann kjettinger er bedre enn andre kjettinger

Handlekurv