Ordre som kommer inn før 13.00 sendes samme dag!

Finn gullkjettingen

OG VINN EN MOTORSAG FRA HUSQVARNA!

(Modell 445 e-series til en verdi til ca. 6 500,-)

Også i år har vi gjemt en gullkjetting i en av kjetting-kassene våre!

Kjøper du Blåmann Traktor i høst kan du være den heldige som finner en gullfarget Blåmann-kjetting når du åpner kassen! Den som pakker opp et par skinnende gull-kjettinger av kjetting-kassen i år vinner en helt rå motorsag fra Husqvarna, modell 445 e-series. Lykke til i jakten på gullkjettingen!

Har du funnet gullkjettingen? Ring telefonnummer på billetten og informer oss eller fyll inn skjema.

Jeg fant gullkjettingen

  ÅRETS VINNERE HAR TATT KONTAKT

  Vi gratulerer Lars Andre Berg og Arvid Inge Berg som årets vinnere. De pakket opp et skinnende par av årets gullkjetting. De kjører en Massey Ferguson 5711m med kvalitets kjettingen Blåmann Traktor 7 og Blåmann traktor 9. Gullkjettingene er kjøpt på Eiksenteret Trondheim. En helt RÅ motorsag fra Husqvarna – modell 445 e-series er premien vinnerne kan smykke seg med. Vi gratulerer igjen, og gleder oss til ny jaktsesong med – Finn gullkjettingen!

  Vilkår for gullkjetting-konkurransen

  Ansvarlig for gullkjetting-konkurransen er Flom Kjetting AS, Stokkevannveien 17, 3962 Stathelle, org.nr. 938 20 2222 (videre omtalt som «Flom Kjetting»).
  Følgende konkurransevilkår trer i kraft når noen deltar i Flom Kjetting sin gullkjetting-konkurranse (videre omtalt som «konkurransen») høsten/vinteren 2022/23.

  Konkurranseperioden er fra 1. november 2022 – 31.mars 2023.

  Det er frivillig å delta i konkurransen. Ved innmelding av en gullkjettingkode, som beskrevet i punkt 2, godtar man herværende konkurransevilkår.

  Flom Kjetting sin gullkjettingkonkurranse er en kjøpsbetinget utlodning. Deltakere må kjøpe utvalgte Flom Kjetting Blåmann Traktor kjetting og finne gullkjettingen. Alle deltakere må delta under eget navn, og på vegne av seg selv. Finner man en gullkjetting må man (dersom man ønsker premie) melde inn dette ved å ringe telefonnummeret som fremgår på informasjonen som ligger i kjettingkassen. Alternativt kan man fylle ut skjemaet på www.kjetting.no eller sende en e-post med fullt navn, adresse, alder, telefonnummer og samtykke til at Flom Kjetting kan behandle personopplysningene til vinneren i tråd med punkt 6, til post@flom.no. Man kan ikke melde inn gullkjetting-funn etter 31.03.2023. Lykkes ikke Flom Kjetting med å få tak i gullkjetting-vinneren innen 4 uker etter første forsøk på å opprette kontakt bortfaller rett til premie.

  Det er ingen begrensning av antall kjøpte kjettinger per person. Det er innehaver av kjettingen som blir vinner av gullkjettingen. Hevder flere parter å være innehaver av gullkjettingen forbeholder Flom Kjetting seg retten til å tilbakeholde premien til partene er enige om hvem som er rett innehaver. Det må kunne bevises at kjettingen er kjøpt, ta derfor vare på salgskvittering. Flom Kjetting forbeholder seg retten til å ettergå riktigheten av opplysninger inngitt av vinneren og kjøpet av kjettingen.

  Flom Kjetting tar ikke ansvar for skade inntruffet under reisen, eller skade som på annen måte inntreffer ifm. premien. Vinneren reiser på eget ansvar. Vinneren må selv tegne reiseforsikring.

  Flom Kjetting er ikke ansvarlig for tekniske feil, tredjepartspåvirkning, juks eller andre forhold som ligger utenfor Flom Kjetting sin rimelige kontroll.

  Brudd på konkurransevilkårene kan medføre tap av premie. Flom Kjetting forbeholder seg også retten til å utestenge deltakere som bryter konkurransevilkårene, skaffer seg urettmessige fordeler, eller forsøker å sabotere konkurransen.

  Det er kun privatpersoner over 16 år med som kan delta i konkurransen. Ansatte, sponsorer eller samarbeidspartnere til Flom Kjetting, eller personer som bor i samme husstand som en av disse, kan ikke delta i konkurransen.

  Premien er en motorsag fra Husqvarna, modell 445 e-series til en verdi av inntil 6 499,-.

  Flom Kjetting AS er ikke ansvarlig for eventuelle følgekostnader knyttet til premien, som f.eks. transport eller annet. Premien omfatter kun Husqvarna 445 e-series. Premien kan ikke byttes mot økonomisk kompensasjon.

  Premien må løses ut innen 11 måneder fra den dagen man mottar gullkjettingen.

  Premier med en verdi over kr. 10 000 utløser skatt. Gevinsten er dermed ikke skattepliktig.

  Personopplysninger vil bli håndtert i henhold til gjeldende lov og forskrift. Deltakere må dele personopplysninger med Flom Kjetting for å kunne levere inn konkurransekoden, for at Flom Kjetting skal kunne kontakte deltakerne.

  For å kunne dele ut premien må Flom Kjetting dele personopplysninger med tredjepart. Personopplysningene vil slettes når reisen er gjennomført.
  Klikk her for å lese Flom Kjetting sin generelle retningslinjene for personvern.

  Vinnere kan tilbakekalle sitt samtykke til behandling av personopplysninger, men dette vil umuliggjøre gjennomføring av premieutleveringen. Deltakere har rett til å be om innsyn i de personopplysninger Flom Kjetting innehar om deltakeren og man kan be om korrigering eller slettelse av disse.

  Handlekurv